آموزش صفر تا صد بازرگانی
مشاوره به مدیران بازرگانی و مدیران کارخانه جهت موفقیت در توسعه بازار صادراتی

آموزش بازرگانی بین الملل
آموزش مکالمات و مکاتبات بین الملل به زبان انگلیسی
نحوه تنظیم قراردادهای بین الملل
آموزش گمرکی و ترخیص کالا
مشاوره صادراتی
بازاریابی صادراتی
و…..