با توجه به شروع فعالیت بازرگانی آوینا از اردیبهشت هزاروچهارصد

البته به پشتوانه بیست سال تجربه کاری

موفق به صادرات محصولات زیر گشته ایم: (تصاویر تقدیر نامه شرکتها در اینستا و کانال تلگرامی قابل رویت میباشد)

 

✅صادرات رب گوجه به صربستان

✅صادرات زعفران سوپر نگین به انگلستان